Schola Vespertina

Kontynuując zwyczaj śpiewania chóralnego, z początkiem adwentu, rozpoczyna pracę grupa śpiewaków pod nazwą Schola Vespertina.
Zadaniem tej scholi będzie animacja śpiewu wiernych podczas niedzielnych nieszporów i innych nabożeństw parafialnych, a także prezentacja, w miarę możliwości i rozwoju grupy, różnorodnych form wybranych śpiewów religijnych.
Zapraszamy na próby w każdą środę, po Mszy św. wieczornej, o godz. 18:45, w Sali Św. Kazimierza.